Svetovalna služba

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomaga ga. Silva Nagode, socialna pedagoginja. Posebno skrb bo posvečala učencem s posebnimi potrebami.  Z njo se lahko posvetujete tudi starši. Svoj obisk predhodno najavite na tel. št. 07 55 55 812 (pisarna šolske svetovalne delavke). Njena pomembna naloga je tudi poklicno usmerjanje.

Šola bo dodatno strokovno pomoč poiskala pri Pedagoški posvetovalnici v Novem mestu in v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše, Gotska ul. 18 v Ljubljani.


NALOGE SVETOVALNE SLUŽBE

Delo z učitelji in vodstvom šole:

– sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela,
– seznanjanje učiteljev z novostmi na vzgojno-izobraževalnem področju in s strokovno literaturo,
– sodelovanje z razredniki pri spoznavanju učencev,
– pomoč učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami,
– pomoč učiteljem pri delu z učenci, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin,
– pomoč učiteljem pri izvedbi RU, vključevanje učencev v interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, dodatni pouk …
– sodelovanje z učitelji pri reševanju tekoče problematike,
– pomoč pri vodenju pedagoške dokumentacije,
– skrb in urejanje dokumentacije,
– pomoč pri usmerjanju učencev v srednje šole.

Delo z učenci:

– vpis novincev v devetletno šolo,
– razgovori s starši novincev,
– razgovori z učenci, ki imajo učne težave,
– razgovori z učenci, ki imajo vedenjske težave in osebnostne motnje,
– individualno delo s temi učenci,
– poklicno svetovanje,
– organizacija testiranja učencev v okviru poklicne orientacije,
– vpis v srednje šole,
– pomoč pri iskanju štipendij,
– evidenca in zbiranje dokumentacije za Zoisove štipendije,
– odkrivanje nadarjenih učencev.

Delo s starši:

– pomoč staršem pri vzgoji otrok,
– poklicno svetovanje,
– delo s starši šolskih novincev
– organizacija predavanj za starše.

Ostalo delo:

– sodelovanje pri načrtovanju šolskega dela,
– skrb za urejenost dokumentacije,
– vodenje matične knjige in izdajo ustrezne dokumentacije,
– sodelovanje s strokovnimi organi šole,
– sodelovanje z zunanjimi institucijami,
– sodelovanje s strokovnimi aktivi,
– organizacija individualne učne pomoči učencem,
– regresirana prehrana otrok.

 
ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo pedagoški delavci po 6. členu Zakona o preprečevanju nasilja v družini dolžni prijaviti sum nasilja v družini.

Šolski delavci bomo v primeru zaznave suma nasilja delovali v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, objavljenim v Uradnem listu RS št. 104/2009 z dne 18.12. 2009.

(Skupno obiskov 1.472 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI