Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem, ki potrebujejo varstvo po končanem pouku. Pri samostojnem učenju učitelj nudi učencem individualno pomoč, vendar ni odgovoren, da je naloga rešena v celoti in pravilno. Starši morajo z otrokom kljub vsemu doma pregledati, kaj so delali v šoli in ali je potrebno domačo nalogo dokončati.

Kadar mora otrok predčasno domov, starši o tem predhodno pisno obvestijo učitelja podaljšanega bivanja.

Učitelji/ce PB v šol. letu 2022/2023:
Urška Kovačič, Jožica Medvešek Grobovšek, Jelerčič Jesih Maja, Stanko Vlašič, Strugar Jasmina, Lukežič Sabina, Šuštarič Ivanka, Pavlinič Mojca.

Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli…

11.20-12.10 sprostitvene dejavnosti
12.10-13.00 (1. razvoz) kosilo – malica
13.00-13.50 samostojno učenje, branje, domače naloge
13.50-14.40 (2. razvoz) dejavnosti po interesih učencev
14.40-15.30 počitek, igre po želji, ustvarjalne in športne dejavnosti

URNIKPB 2022/2023 

(Skupno obiskov 1.402 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI