Svet staršev

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, ki ga sestavljajo po en predstavnik staršev oddelka. Pristojnosti Sveta staršev so opredeljene v 66. členu ZOFVI. Vseh članov je 12.

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2023/24

VRTEC
1. skupina – Petra Flajnik
2. skupina – Sabina Mušič
3. skupina – Tamara Vlašič

ŠOLA
1. r. – Maja Mihelič
2. r. – Maja Pucelj
3. r. – Ines Ružić Vardjan
4. r. – Tina Kocjan
5. r. – Ilija Vuk
6. r. – Matej Simčič
7. r. – Gorazd Špehar
8. r. – Urška Filip
9. r. – Robert Babič

PRISTOJNOSTI SVETA STARŠEV

– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o Letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v Svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

(Skupno obiskov 1.455 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI