O domačih nalogah

DOMAČE NALOGE

so del utrjevanja učne snovi. Učitelji-ce učencem precej REDNO dajemo domačo nalogo, saj vemo, da:

– z domačo nalogo učenci utrdijo snov, ki smo jo obravnavali pri pouku,
– šele pri samostojnem delu ugotovijo, kaj razumejo in česa ne,
– se pri premetih snov nadgrajuje in učenci prihodnjo uro ne morejo aktivno spremljati razlage, če predhodne snovi ne razumejo dobro in je nimajo utrjene.

Pri izbiri domačih nalog upoštevamo, da:

– so primerne za vse učence (težje naloge niso obvezne za vse učence),
– učenci zanje potrebujejo povprečno 15 do največ 20 minut dnevno (za en predmet).


PREGLEDOVANJE DOMAČIH NALOG

Učitelji-ce vsakodnevno pregledamo, kdo ima opravljeno domačo nalogo. Prav tako vedno frontalno preverimo pravilnost rešitev in se pogovorimo o postopkih reševanja. Jasno pa je, da v okviru rednega pouka ne moremo individualno pregledovati naloge vsakemu učencu posebej, saj traja šolska ura le 45 minut.

Učenci so med seboj različni. Nekateri so zelo samostojni in zmožni sami skrbeti za svoje obveznosti, drugi pa za to še niso dovolj zreli in potrebujejo pomoč. Starši najbolje poznate svojega otroka in mu želite samo dobro. Gotovo mu želite privzgojiti delovne navade, ga navaditi na odgovorno ravnanje in samostojnost. Če otrok ne opravlja redno domačih nalog, ga je tega treba naučiti.

Z namenom, da boste pri tem lažje uspešni in da boste imeli dober nadzor nad opravljanjem oz. neopravljanjem domačih nalog vašega otroka, se učitelji-ce držimo naslednjega dogovora:

– domača naloga je (skoraj) vsak dan.
– učenci si morajo vsak dan v zvezek ob datumu zapisati, kaj je za nalogo.
– učitelji-ce si vsakodnevno beležimo, kdo ima nalogo; če kdo izmed učencev ne piše redno domače naloge, o tem obvestimo (na predmetni stopnji najprej njegovega razrednika) starše učenca.

V kolikor vas razrednik na govorilnih urah obvesti, da otrok ne piše redno domačih nalog, ukrepajte. Učitelji namreč izpostavimo tiste učence, pri katerih je neopravljanje domačih nalog precej resen problem, ki pa se ga da še rešiti.


KAJ ČE OTROK NE ZNA NAREDITI DOMAČE NALOGE?

Zgodi se, da otrok naloge res ne zna narediti. V tem primeru učitelji-ce pričakujemo, da se bo naloge vsaj lotil (kar mora biti vidno v zvezku), da bo vedel, kaj je pri nalogi sploh treba narediti in da bo na začetku ure učiteljici pojasnil vzrok neopravljene domače naloge. Vsekakor pa naj se v takem primeru čim prej pozanima pri sošolcih ali učiteljici, kako se nalogo naredi.

Če otrok naloge pogosto ne zna narediti, je to lahko izgovor ali pa resen problem (naloge so namreč izbrane tako, da bi jih učenci morali znati rešiti). V tem primeru naj se otrok začne TAKOJ posluževati kakšne od ponujenih pomoči (dopolnilni pouk, govorilne ure za učence).

Opravljanje domačih nalog nedvomno bistveno pripomore k uspešnosti pri posameznem predmetu in k boljšem znanju. Žal pa se mnogo učencev tega ne zaveda oz. se začne zavedati šele po ocenjevanju znanja. Takrat pa je lahko že prepozno.


KAKO NAJ UČENEC DELA DOMA (UČENJE, DOMAČE NALOGE)?

1. Organizirajte potrebščine, ki jih posameznik potrebuje pri delanju domačih nalog.
2. Optimizirajte delovno okolje (umaknite motnje, posameznik naj se uči glede na svojo učno strategijo).
3. Pospravite mizo vseh tistih stvari, ki na delovno mizo ne sodijo.
4. Pripravite urnik za izdelovanje domačih nalog (bodite dosledni).
5. Jasno ločite čas za učenje in čas za igro.
6. Na začetku otroku pomagajte potem pa se umaknite.
7. Pri večih domačih nalogah skupaj z otrokom določite vrstni red.
8. Pri daljših domačih nalogah naredite odmor.
9. Starši preverite znanje.
10. Bodite zgled (povejte kako ste vi delali domače naloge).
11. Bodite pozitivni in spodbudni.
12. Bodite svetovalci (ne delajte domačih nalog namesto otroka).
13. Prepoznajte situacije ko otrok potrebuje dodatno pomoč in čimprej poiščite pomoč.
14. Pregledujte otrokov napredek (ocene, počutje, vedenje).
15. Po potrebi spremenite lokacijo delanja domačih nalog.

(Skupno obiskov 1.971 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI