Prevozi

Šolske prevoze opravljata prevoznik MPOV d.o.o. Vinica in hišnik g. Dušan Šterk.
Zjutraj je en dovoz z avtobusom in en s šolskim kombijem ter trije razvozi po pouku – dva z avtobusom ter en s šolskim kombijem. Kombi vozi samo tiste učenci, ki so do tega upravičeni. Ostali morajo na šolski avtobus.

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE VOZNIH REDOV ZA POSAMEZNE DNEVE ZARADI OBJEKTIVNIH OKOLIŠČIN! STARŠE BOMO O SPREMEMBAH PREDHODNO OBVESTILI!

Če ne bo kakšnih sprememb v normativih avtobusnih in kombi prevozov, bi lahko prišlo do motenj pri prevozih. V dogovoru s prevoznikom se bomo trudili, da bodo prevozi potekali čim bolj tekoče. V primeru potrebe po spremembi urnika prevozov, vas bomo o tem pravočasno obvestili. 

DOVOZ v šolo – AVTOBUS iz smeri Kvasica
6:40 – Kvasica (pri Štajdoharjevih)
6:41 – Kvasica (pri odcepu za Tančo Goro)
6:42 – Tanča Gora (pri odcepu za Drabove)
6:44 – Tanča Gora (pri kapelici)
6:49 – Sela (pri Kač Lamutovih)
6:50 – Golek (pri cerkvi)
6:52 – Sela (križišče pri Ravnikarjevih)
6:54 – Sela (pri križu)
6:57 – Dragatuš

DOVOZ v šolo – AVTOBUS iz smeri Kvasica (LINIJSKI PREVOZ – REDNA LINIJA MPOV)
7:01 – pri gostilni Špec 
7:02 – Dragovanja vas (postaja na Kvasici)

DOVOZ v šolo – AVTOBUS iz smeri Suhor
7:03 – Gornji Suhor (pri odcepu za Burgarje)
7:06 – Dolenji Suhor (pri Kobetičevih)
7:09 – Belčji Vrh (pri Drenovcih) 
7:12 – Mali Nerajec (znotraj vasi)
7:15 – Mala Lahinja (pri kapelici)
7:18 – Mali Nerajec (nasproti Gostilne Balkovec)
7:20 – Veliki Nerajec (odcep pri Adamovih)
7:22 – Pusti Gradec
7:24 – Dragatuš

DOVOZ v šolo – KOMBI
6:37 – Finki
6:45 – Breznik
6:48 – Obrh
6:55 – Zapudje
7:11 – Šipek
7:12 – Brdarci
7:14 – Podlog

RAZVOZ iz šole – AVTOBUS

1. RAZVOZ – 13:20

13:15 – Dragovanja vas in Kvasica (linijski prevoz)
13:20 – Pusti Gradec, Nerajec, Suhor, Belčji Vrh
cca 13:35 – Tanča Gora, Sela, Golek, Dragovanja vas in Kvasica

2. RAZVOZ – 14:55
14:55 – smer Kvasica
15:05 – smer Nerajec

Oznaka linijski prevoz pomeni prevoz učencev tistih vasi z redno linijo MPOV.

RAZVOZ iz šole – KOMBI 

  PON TOR SRE ČET PET
Brdarci – Šipek 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
Obrh 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
Finki – Breznik 13:26 13:26 13:26 13:26 13:26
Zapudje 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05

VARSTVO VOZAČEV

V jutranjem času (6.30–7.30) je za učence 1. razreda in učence vozače organizirano varstvo, po pouku pa v času 5., 6., 7. in 8. ure pouka.

VARNOST UČENCEV

Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. To dosegamo z različnimi aktivnostmi, tudi na področju prometne varnosti. Pri tem nam je v veliko pomoč policist našega šolskega okoliša, ki z učenci opravi vsako leto nekaj delavnic in pogovorov.

Šola ima izdelan Prometno-varnostni načrt, ki ga vsako leto posodobimo in izpopolnimo. Na strani Varne šolske poti (2023/2024) si oglejte poti, ki jih prehodijo učenci od doma do postajališča kombija ali avtobusa.
Tudi v tem šolskem letu bomo organizirali kolesarske izpite za petošolce.

Posebno skrb posvečamo učencem 1. razreda, ki morajo imeti za spremstvo na poti v šolo in iz nje odraslo osebo ali učenca, starejšega od 10 let, če to dovolijo starši oziroma skrbniki.

Preberite si

Prometno varnostni načrt 2023-2024

(Skupno obiskov 3.764 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI