Svet šole

I. PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA (Občina Črnomelj)
• Suzana Kump
• Gregor Šmaljcelj
• Aleš Kuretič

II. PREDSTAVNIKI STARŠEV OTROK ŠOLE IN VRTCA
• Tadeja Kocjan Željko
• Brigita Kočevar
• Tina Kocjan

III. PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH
• Mateja Kavšek
• Nataša Podhostnik – predsednica
• Vesna Noč Pavlakovič
• Maja Jelerčič Jesih
• Mojca Pavlinič

SESTANKI SVETA ŠOLE
– september,
– januar,
– maj

 

PROGRAM DELA
obravnava  poročila  o vzgojno-izobraževalnem  delu za preteklo šolsko leto,
– obravnava in sprejem  letnega  delovnega  načrta,
– spremljanje finančnega  poslovanja  in seznanitev z zaključnim računom,
– pričetek postopka razpisa za delovno mesto ravnatelja,
– spremljanje učne in vzgojne problematike šole,
– seznanjanje s tekočo problematiko in pomoč pri reševanju le-te,
– spremljanje uvajanja novosti.

(Skupno obiskov 1.525 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI