Povezave z okoljem

SODELOVANJE Z OBČINO ČRNOMELJ

– planiranje finančne konstrukcije,
– sodelovanje na občinskih tekmovanjih,
– sodelovanje s Knjižnico Črnomelj,
– sodelovanje z Društvom prijateljev mladine.

 

SODELOVANJE S KS DRAGATUŠ

– organizacija predavanj,
– organizacija lokalnih volitev,
– organizacija kulturnih prireditev v šolski telovadnici,
– varnost otrok na cestišču,
– sodelovanje z društvi,
– sodelovanje v čistilnih akcijah v okolici šole.

 

SODELOVANJE S STARŠI

– sodelovanje s svetom staršev,
– sodelovanje s svetom zavoda,
– sodelovanje s šolskim skladom,
– redno izvajanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov,
– organizacija delavnic v popoldanskem času,
– možnost uporabe športne dvorane za starše,
– vključevanje staršev v šolske projekte …

 

SODELOVANJE Z DRUŠTVI

KUD Dobreč – nudenje prostora za vaje
KUD Artoteka – sodelovanje pri otvoritvah razstav društva s kulturnim programom
FS Dragatuš – nudenje prostora za vaje, nastopi otroške folklorne skupine na šolskih prireditvah
– PGD Dragatuš – predavanje za učence, dan odprtih vrat PGD Dragatuš, prostor za vaje in za veselico, izvedba intervencijske vaje (evakuacija)
– športna društva – najem telovadnice, igrišča
Društvo kmečkih žena Dragatuš
– Proteus

 

SODELOVANJE Z VISOKOŠOLSKIMI USTANOVAMI

Fakulteta za šport Ljubljana
Filozofska fakulteta Ljubljana
Filozofska fakulteta Maribor
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Pedagoška fakulteta Maribor
Pedagoška fakulteta Koper
Biotehniška fakulteta Ljubljana

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI

ZOTKS
Državni izpitni center
Inštitut Jožef Štefan
Pedagoški inštitut
RIC
ZRSŠ

 

SODELOVANJE S SVETOVALNIMI CENTRI

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
Svetovalnica Črnomelj
Zavod za zaposlovanje Novo mesto

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI IN ZUNANJIMI SODELAVCI

– Policijska postaja Črnomelj
Zdravstveni dom Črnomelj
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Zveza prijateljev mladine
– Belokranjske OŠ
Knjižnica Črnomelj
ZIK Črnomelj
Mestna muzejska zbirka Črnomelj
JSKD Črmomelj

 

S KOM? ZAKAJ? OPREDELITEV KDO?
Z občino Reševanje materialnih in prostorskih problemov, kadrovska problematika Ravnatelj, računovodkinja
Z NIJZ Ravnanje v času epidemije COVID-19 Ravnatelj, odgovorni tim
Z MIZŠ Reševanje materialnih in prostorskih problemov kadrovska problematika Ravnatelj, računovodkinja
S podjetji Donatorstvo Ravnatelj
Z aktivom ravnateljev Tekoča šolska problematika, kadrovanje, sodelovanje v projektih
Ravnatelj
Z društvi Tekmovanja, prireditve, najem telovadnice, sodelovanje na prireditvah
Ravnatelj, računovodkinja, tajnica, učitelji dejavnosti
Z drugimi šolami Izobraževanje, zaposlovanje Učitelji, ravnatelj, tajnica
S strokovnimi institucijami Usposabljanje, izobraževanje Vsi zaposleni
Z organizacijami v občini Kulturno, športno sodelovanje, ekologija Ravnatelj, učitelji, učenci
Z zdravstvenim domom Zdravstveno varstvo učencev Razredniki, svetovalna služba, tajnica
S Policijsko mejno postajo Črnomelj Prometna varnost otrok in delavnice za učence, preventivne akcije Ravnatelj, tajnica, učitelji, učenci

 

(Skupno obiskov 1.135 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI