Zgodovina šole

Ravnatelji, upravitelji, nadučitelji… skrbno beležijo dogodke, pomembne za šolo in kraj. Tako šolska kronika OŠ Dragatuš obsega kar nekaj debelih zvezkov dokazov naše preteklosti. Naj naštejemo le tistih nekaj pomembnejših:

• 3. novembra 1874 je nadučitelj Franc Kavčič zapisal: »Kakor je bila povsod navada, da so se po farah ustanovile tako imenovane trivialne šole, začela se je novembra 1858 tudi tukaj šola.« Prvi učitelj je bil Jožef Čerin, rojen v Idriji. Stanoval je v Obrhu. Pouk je bil v farovžu. Vsako šolsko leto se začne z mašo in se tako slovesno tudi konča.
2. junija 1878 se odpre dvorazredna šola.
17. junija 1886 položijo temelj novega šolskega poslopja; 3. oktobra 1887 pa otvorijo tri razrednico v novem šolskem poslopju.
Leta 1900 je za šolskega nadzornika imenovan trgovec, krčmar in posestnik Josip Štefanič iz Dragatuša.
V
šolskem letu 1912/13 uvedejo nemščino kot neobvezni učni predmet.
Leta 1913 obnovijo šolsko stavbo: prekrijejo streho, izboljšajo stranišča, šolo opremijo z roletami in obešalniki, tintniki in predpražniki, posodobijo jo s tablami in slikami.
V šolskem letu 1913/14 učiteljice začnejo nazivati »gospa«.
25. maja 1914 je pouka prost dan zaradi otvoritve belokranjske železnice.
24. junija 1914 imajo učenci prvi izlet v Novo mesto. V Črnomlju se fotografirajo. Proti učitelju Francu Potokarju vložijo disciplinsko preiskavo, ker je organiziral veselico s plesom, prodajal tombolske tablice in plesal.
Leta 1916 zaradi varčevanja s papirjem uvedejo tablice.
2. marca 1916 potres hudo poškoduje šolsko poslopje.
V šolskem letu 1916/17 popravijo šolo. Učitelje nazivajo »tovariši«.
Leta 1917 v šoli naselijo 188 vojakov. Šolo obiskuje 22 begunskih otrok s Primorske, zaposlijo tudi begunsko učiteljico.
Leta 1919 bi morali učitelji sami čistiti šolo, čemur se uprejo. Šola nima drv za kurjavo, zato prenehajo s poukom.
V šolskem letu 1924/25 je veliko pomanjkanje učiteljev.
31. avgusta 1925 šola postane štirirazrednica.
Leta 1926 organizirajo prvi izlet v Ljubljano. Vodstvo šole prevzame Vinka Bučar Antonič.
6. marca 1928 se šola razširi v pet razrednico.
V šolskem letu 1929/30 so najboljši učenci nagrajeni s hranilno knjižico.
V šolskem letu 1932/33 si učenci ogledajo kino predstavo in uprizorijo igro Peterčkove poslednje sanje.
V šolskih letih 1935/36–1940/41 ustanovijo šolsko kuhinjo, učenci pripravijo lutkovno igrico Jurček in krojaček. Uvedejo obvezno telesno vzgojo, slavijo Prešernov dan in zbirajo sredstva za odkup Prešernove rojstne hiše.
V letih 1941–1945 vojni dogodki zelo vplivajo na pouk, ki je večkrat prekinjen.
5. maja 1944 je v bombnem napadu porušena šola. Zasilne šole so v Dragatušu, Obrhu, na Belčjem Vrhu, Brdarcih, Tanči Gori, Goleku in Kvasici.
V šolskem letu 1947/48 je veliko pomanjkanje učnih moči. Šola ima 5 oddelkov. Učenci morajo za vstop v 5. razred opraviti sprejemni izpit. Prebirajo revije Pionir, Ciciban, Pionirski list.
V šolskem letu 1948/49 šola postane sedemletka. 1949 ukinejo šolo na Belčjem Vrhu. Uvedejo obvezno srbohrvaščino in nemščino.
V šolskem letu 1950/51 je premalo učencev, zato ukinejo sedemletko.
V šolskem letu 1952/53 nastopi prvo delovno mesto Stane Žula. Šola pridobi diaprojektor in filme.
V šolskem letu 1955/56 patronat nad šolo prevzame Rudnik Kanižarica. Starši so pripravljeni pomagati pri gradnji nove šole, zahtevajo popolno osemletko.
V šolskem letu 1958/59 odprejo še en razred, in sicer v župnišču. Uveden je predmetni pouk.
V šolskem letu 1960/61 deluje na šoli oddelek za odrasle.
Leta 1961 se začne gradnja šole.
Leta 1962 Dragatušci dobijo novo šolo. 30. decembra 1962 jo slovesno otvorijo in jo poimenujejo po narodnem heroju Francu Rozmanu Stanetu. Poleg šole začnejo graditi tehniško delavnico in kolesarnico.
Leta 1968 asfaltirajo šolsko igrišče. Šolarje obišče pesnica Neža Maurer.
V šolskem letu 1971/72 je uveden petdnevni delovni teden. Učni uspeh se izboljša. Šola pa še vedno nima telovadnice in kabinetov.
V šolskem letu 1971/72 je organiziran avtobusni prevoz za učence. Uvedeno je tudi podaljšano bivanje. Popravi se celotno ostrešje.
V šolskem letu 1979/80 potekajo priprave za gradnjo prizidka šoli in telovadnice. Organiziran je dopolnilni pouk.
V šolskem letu 1981/82 pridobijo knjižnico, prostor za vrtec in za malo šolo, dograjene so tri učilnice, kuhinja, jedilnica in telovadnica. Velike zasluge ima ravnateljica Fanika Toman.
V
šolskem letu 1983/84 uvedejo kulturne in naravoslovne dneve, vsak učenec pa mora sodelovati v vsaj eni interesni dejavnosti.
V šolskem letu 1985/86 je uveden fakultativni pouk angleščine.
V šolskem letu 1985/86 je realizirana prva letna šola v naravi. Na Debeli rtič odide 27 učencev 4. razreda in trije učitelji.
• V šolskem letu 1990/91 je bila za ravnateljico izbrana Stanislava Badjuk.
V šolskem letu 1992/93 se začnejo razprave o uvedbi devetletne OŠ.
V šolskem letu 1997/98 preuredijo in obnovijo šolsko streho ter uredijo in opremijo računalniško učilnico (donacija podjetja Danfoss).
• V šolskem letu 2000/2001 je ravnatelj šole postal Alojz Hudelja.

Leta 2003 zaživi šolska spletna stran.
 Od 28. 2. do 4. 3. 2005 poteka prva zimska šola v naravi s šolo smučanja. Učenci zadnjih treh razredov so bivali v domu Planinka in smučali na Pohorju.
• S šolskim letom 2005/2006 je ravnateljica Julijana Turnšek Heij.
Leta 2008 dogradijo prizidek k telovadnici, obnovijo tla in strop v telovadnici in zamenjajo okna na večjem delu šole.
Leta 2009 je bilo zgrajeno šolsko krožišče s parkirnimi prostori. Šola kupi teleskop.
Leta 2010 je v uporabo predana popolnoma obnovljena učilnica za kemijo, matematiko in fiziko. Novi ravnatelj je postal Stanislav Dražumerič.
Leta 2011 šola pridobi prvo interaktivno tablo in digitalno kamero. Na novoletni prireditvi prvič uporabljeno novo šolsko ozvočenje. Istega leta je bila prenovljena šolska kurilnica.
V šolskem letu 2011/2012 je doseglo število učencev najnižjo točko – na šoli je 96 učencev in dve kombinaciji – 1. in 2. razred ter 8. in 9. razred.
Po koncu šolskega leta 2011/2012 so bile obnovljene sanitarije v starem delu šolskega poslopja. Prav tako je bila prenovljena ena igralnica vrtca.
S šolskim letom 2012/2013 smo za delo učiteljev v zbornici najeli multifunkcijsko napravo za tiskanje, fotokopiranje in skeniranje. Na ta način so ta opravila postala veliko bolj ekonomična.
Med jesenskimi počitnicami v šol. letu 2012/2013 smo razširili in prenovili kabinet šolske svetovalne delavke.
Med poletnimi počitnicami ob koncu šol. leta 2012/2013 so bila na šoli izvedena naslednja obnovitvena dela:

   – nova tla, strop in oplesk na hodniku v vrtcu,
– nova tla, keramika in oplesk v učilnici 4. razreda,
– nova tla na hodniku v 2. nadstropju,
– nova tla, keramika, oplesk, dodatna vrata in predpriprava za kabinet v učilnicah za SLJ/GUM in GEO/ZGO,
– nova tla, strop, keramika in opleska v obuvalnici,
– pridobili smo nove prostore: pralnico, ločene sanitarije in ločene garderobe pri telovadnici,
– nova tla in oplesk v jedilnici
V začetku šolskega leta 2013/2014 smo učilnice 1, 2 in 4. razreda opremili z belimi tablami in LCD projektorji. S to pridobitvijo so v teh razredih v veliki meri uvedli e-pouk.
 14. decembra 2013 smo s prireditvijo proslavili 50-letnico šolske stavbe. Po prireditvi je županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič odprla prenovljene prostore pri telovadnici. Šola je ob tem dogodku izdala Zbornik.
Decembra 2013 smo zamenjali stara okna na obeh hodnikih pri stopnišču v starem delu šolske stavbe. Prvotna okna so tako ostala le še v skrajno levem delu šolske stavbe (zbornica, pisarna in knjižnica).
Maj 2014 – S pregraditvijo učilnic za slovenščino ter geografijo/zgodovino smo pridobili kabineta, staro pohištvo (mize in klopi) pa je bilo zamenjano z novim.
Junij 2014 – Dokončana je postavitev ograje okrog otroškega igrišča na šolskem vrtu, položena mehka podlaga na igrišču pri vrtcu ter postavljeni zaščitni ograji z mrežo za goloma rokometnega igrišča.
Oktober 2014 – Na šolskem vrtu so bila postavljena nova igrala, ki so bila kupljena s pomočjo donatorskih sredstev in prispevkov staršev. Hkrati so bila obnovljena stara igrala.
Oktober 2014 – Med jesenskimi počitnicami je bila zamenjana ograja na stopnišču v novem delu šolske stavbe, zamenjane pa so bile tudi talne obloge na stopnišču in v hodniku srednje etaže. Nabavljene so bile klopi in koši za smeti, ki bodo postavljeni ob igrišču in pri igralih ter nova senčila v vseh učilnicah.
28. 11. 2014V šolski telovadnici je bil koncert v zahvalo podpori staršev, sponzorjev in ostalih, ki so sodelovali v akciji “Za igrala”.

September 2015V šolski računalniški učilnici smo namestili devet novih računalnikov.
December 2015 – S pomočjo občine Črnomelj in šolskega sklada smo kupili nove tekstilne plošče za zaščito tal v telovadnici med prireditvami. Obiskovalci so se lahko prvič “sprehodili” po njih na novoletnem koncertu 23. 12. 2015.
Februar 2016 – Prenova
pisarniških prostorov. V sklopu del so bila prenovljena tla, zamenjano električno in telekomunikacijsko omrežje in nameščeno novo pohištvo.

Marec 2016 – Postavljena nova gola in koša na zunanjem igrišču.
Marec 2017 – Za pouk gospodinjstva je bila v učilnici 5. razreda postavljena nova kuhinja.
Julij – oktober 2017 – Opravljena obsežna energetska sanacija šole (razen dela šole levo od zgornjega vhoda – tu je predvidena dograditev šole):
– vgrajena je bila toplotna izolacija zidov in podstrešja,
– postavljena so bila nova strešna kritina na šoli in telovadnici,
– zamenjano je bilo stavbno pohištva (v vrtcu, jedilnici, kuhinji, računalniški učilnici, prizidku telovadnice, kleti in spodnjem vhodu),
– na vseh oknih šole so bila vgrajena okenska senčila,
– v telovadnici so bila vgrajena nova okna, na južni strani telovadnice pa postavljena okenska senčila,
– popolnoma je bila obnovljena kurilnica z novo toplotno črpalko termostatskimi ventili na vseh radiatorjih,
– zamenjana je bila glavna elektro omarica
– položen nov pločnik okrog šolske stavbe.
20. 12. 2017 – Na pobudo predstavnikov šolskega sklada so starši, učenci, učitelji, vzgojiteljice in DKŽ Dragatuš v tednu pred novoletno prireditvijo pekli piškote, za katere so obiskovalci v času prireditve namenili dobrodelne prispevke. Izkupiček – 545€ – je namenjen nakupu glasbil za otroke iz vrtca in učence.
December 2017 – Šola se je vključila v ARNES-ov Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020). V okviru Programa bo Arnes vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Cilj programa: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.
Junij 2018 – Prejeli prve štiri računalnike iz programa SIO-2020. Namenili smo jih v učilnicah 1. in 2. razreda ter v učilnicah 13 (SLJ/GUM) in 14 (ZGO/GEO/BIO).
November 2018 – Prejeli naslednjih šest računalnikov iz programa SIO-2020.
• December 2018 – V celoti smo prenovili šolsko telefonijo – prešli smo na IP telefonijo. Imamo 10 telefonskih priključkov, ki smo jih porazdelili po vseh vitalnih točkah šole in vrtca.
• 21. december 2018 – V šolski telovadnici je bila svečana prireditev ob 160 letnici šolstva v Dragatušu.
27. december 2018 – V okviru programa SIO-2020 je bila zaključena izgradnja šolskega brezžičnega omrežja. Sestavlja ga 14 dostopovnih točk in zajema celotno šolsko stavbo.
• 
April 2019 – Uspelo nam je nadgraditi šolsko internetno povezavo in z izboljšano hitrostjo zadovoljiti naše potrebe po kakovostnem dostopu do svetovnega spleta.
4. julij 2019 – V okviru SIO-2020 je šola skupno pridobila: 12 računalnikov, 1 prenosni računalnik, 1 monitor in brezžično omrežje po celotni šolski stavbi.
16. januar 2020 – V okviru programa SIO-2020 je šola pridobila še 4 računalnike, 3 monitorje in 4 projektorje. Vse učilnice so sedaj opremljene s sodobnimi računalniki in projektorji.
• 16. marec 2020 – 18. maj 2020 – V tem obdobju je bila šola zaprta zaradi epidemije bolezni korona virus Covid 19. Delo je potekalo na daljavo preko spletnih učilnic in eAsistenta. 18. 5. so se v šolo vrnili učenci prve triade, 25. 5. učenci 9. razreda, 1. 6. učenci 4. in 5. razreda, 3. 6. pa še učenci 6., 7. in 8. razreda. V šoli je delo potekalo na prilagojen način – učenci so bili ves čas v matični učilnici (razen športa in izbirnih predmetov), prav tako so imeli v učilnicah malico, izven učilnic so nosili zaščitne maske, prilagojen je bil prevoz učencev itd. Predvsem so se omejitve pokazale pri dejavnostih izven šole, ki jih je bilo zaradi predpisov in navodil težko ali nemogoče izvajati v oblika, kot smo jih bili navajeni do takrat. Skupna ugotovitev učencev in učiteljev: delo na daljavo je naporno in manj učinkovito.
• maj – junij 2020 – Opravljena so bila pripravljalna dela pred načrtovano razširitvijo šolske stavbe. Ob SZ strani šole so odstranili nekaj smrek, na istem delu so prestavili napeljave vodovoda, meteornih voda, kanalizacije, elektrike in hidrantnega omrežja. Ta dela so bila potrebna predvsem zaradi razširitve jedilnice in šolske kuhinje.
4. avgust 2020 – Pričetek obnove jedilnice in šolske kuhinje.
1. september 2020 – Del šolske telovadnice postane jedilnica. Tam imajo učenci kosilo in sadno malico, dopoldanska malica pa poteka v učilnicah.
19. oktober 2020 – Ponovno je uvedeno šolanje na daljavo za učence od 6. do 9. razreda. Hkrati je razglašena 30-dnevna epidemija.
2.-6. november 2020 – Podaljšane počitnice za en teden zaradi epidemije.
9. november 2020 – Pričetek šolanja na daljavo tudi za preostale učence.
20. november 2020 – Na šoli je bila vzpostavljena optična internetna povezava.
24. december 2020 – Objavljena prva video prireditev na daljavo – ob državnem prazniku. Razlog: šolanje na daljavo.
9. februar 2021 – Povratek v šolske klopi za učence 1. triade.
22. februar 2021 – Povratek v šolske klopi za učence 2. in 3. triade.
1. april-9. april 2021 – Še eno obdobje šolanja na daljavo za vse razrede.
maj 2021 – Pričetek uporabe nadstreška ob šolskem igrišču. Uporaben je kot učilnica na prostem ali kot pokrit prostor za različne šolske in izven šolske prireditve oz. dogodke.
6. 1. 2022 – Na šoli smo dobili prvi interaktivni zaslon, ki omogoča izvedbo pouka kjer pride interaktivnost najbolj do izraza. Oprema je nameščena v učilnici 5. razreda. To je bil še zadnji kos opreme, ki smo jo dobili v okviru projekta React. Dobili smo prenosne in tablične računalnike, monitor, interaktivni zaslon, kamere in slušalke z mikrofonom.
januar 2022 – Ponovno pouk na daljavo zaradi COVID 19. Proti koncu prvega tedna v letu 2022 so šli v karanteno učenci 1., 3. in 7. razreda.
april 2022 – Zaradi potreb v druge namene smo adaptirali računalnico in v njej naredili tri prostore. Začasno bodo služili administrativnim službam, pozneje pa bodo uporabni kot kabineti učilnic v 1. nadstropju.
junij 2022 – Pred bližajočo adaptacijo dela šole smo preselili pisarne in svetovalno delo v začasne prostore v bivši računalnici, knjižnico pa v učilnico 2. razreda in na hodnik. V kratkem se bo v učilnico 4. razreda preselil tudi najstarejši oddelek vrtca, ki deluje v prostorih, ki bodo ob adaptaciji porušeni in zgrajeni na novo.
september 2022 – Pripravljalna dela pred skorajšnjo izgradnjo prizidka šole. Tako so prestavili toplotno črpalko, odklopili elektriko na delu šole, ki bo porušen in opravili ostala potrebna dela v okolici šole (gre predvsem za dela v zvezi s premikom električnega daljnovoda).
27. 10. 2022 – Pričetek del izgradnje prizidka šole.
4. 1. 2024 – Delovno mesto ravnateljice je nastopila Sanela Majstorović. Stanislav Dražumerič, ravnatelj v času od 2010 do 2024, se je upokojil.

(Skupno obiskov 1.701 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI