Splošne informacije

Ker bi radi pomagali našim otrokom, da bi postali odgovorni in neodvisni, moramo učitelji in starši dobro sodelovati. Veliko se moramo pogovarjati o otrocih in tudi z njimi samimi, zato je potrebno, da starši redno prihajate na govorilne ure. Doseči moramo, da se bodo tudi otroci pogovarjali z nami, zato jim moramo povedati tisto, kar si želijo izvedeti. Z njimi bodimo iskreni in jih pohvalimo, kadar si to zaslužijo; zaslužijo pa si velikokrat.

Včasih boste morali sporočiti učitelju, razredniku ali komu drugemu v šoli pomembno informacijo o otroku. Mogoče boste želeli kaj vprašati, povedati svoje mnenje, se dogovoriti z učiteljem za pogovor, morda boste morali otroku kaj pomembnega sporočiti.

Če bo učitelj prost, se boste lahko takoj pogovorili z njim, če pa bo v razredu, vam bo šolska tajnica svetovala, kdaj ga lahko pokličete ali se kako drugače srečate z njim. Vsak učitelj bo imel enkrat tedensko govorilno uro dopoldan.

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI

ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI)

URADNE URE ZA STARŠE (pisarna)
vsak delovnik od 11:00 do 13:00.


DENARNE ZADEVE

Denarne zadeve lahko učenci in starši urejate pri ge. Mateji Kavšek.
Vse denarne obveznosti plačujete s položnicami (ali trajnikom).

1. Prevoze in vstopnine na dnevih dejavnosti, ekskurzije.
2. Bivanje in prevoz za šolo v naravi in CŠOD (bivanje delno sofinancira ministrstvo).
3. Skupna nabava likovnih pripomočkov.
4. Nabava materiala in živil za izdelke, ki jih učenci odnesejo domov oziroma pojedo.
5. Izgubljeni ključ garderobne omarice.
6. Nabava materiala in živil za izdelke, ki jih učenci odnesejo domov oziroma pojedo.

 

DOPUST UČENCEV
Vsak učenec sme na željo staršev v šolskem leti izostati od pouka pet dni. Dnevi so namenjeni družinskim dejavnostim. Starši morajo razrednika o tem obvestiti najmanj tri dni prej. Učenci naj ne bi manjkali pri pouku tisti dan, ko je napovedano ocenjevanje znanja.


KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH

DRUŽINA
Za otrokov razvoj so v največji meri odgovorni starši, zato je prav, da odrašča v krogu svoje družine, v vzdušju razumevanja in ljubezni. Vendar povsod ni tako. Veliko otrok je brez staršev, nekateri starši zanemarjajo svoje otroke. V takih primerih mora država poskrbeti zanje, nadomestiti jim mora starševsko skrb. Država mora pomagati tudi družinam, katerih otroci trpijo pomanjkanje, ker starši nimajo dovolj sredstev za preživetje.

ŠOLA
Otrok ima pravico do brezplačnega šolanja. Dostopna mu mora biti tako poklicna, kot srednja šola; če je sposoben, pa lahko nadaljuje šolanje tudi na višji in visoki šoli. Če je uspešen dijak in študent, a nima dovolj sredstev, ga mora država podpreti, tako da mu nudi štipendijo. V šoli ga morajo vzgajati v duhu razumevanja, miru, strpnosti in prijateljstva, disciplino pa uveljaviti v skladu z njegovim človeškim dostojanstvom. Med učiteljem in njim naj vlada obojestransko spoštovanje in zaupanje.

PROSTI ČAS
Otrok ima pravico do prostega časa, do igre in razvedrila, ki je primerno njegovi starosti. Lahko se svobodno izraža, druži z vrstniki, se udeležuje kulturnega življenja in umetniških prireditev. Zaščiten je pred ekonomskim izkoriščanjem in pred tem, da bi se moral zaposliti, preden bo star toliko, kot za to določa zakon. Seveda pa svojih pravic do igre in razvedrila ne sme zlorabljati. Od mladostne objestnosti do nasilja je včasih le majhen korak.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

(Skupno obiskov 1.851 , današnjih obiskov: 2)
PRILAGODI VIDEZ STRANI