Tekmovanja in dosežki

TEKMOVANJA V ŠOL. LETU 2023/2024

TEKMOVANJE MENTOR-ica ŠOLSKO  REGIJSKO DRŽAVNO
logika Ljiljana Jankovič in razredne učiteljice 28. 9. 2023 21. 10. 2023 (8., 9. r.) 21. 10. 2023 (7. r.)
11. 11. 2023 (8., 9. r.)
angleščina  Maja Jelerčič Jesih      
bralno tekmovanje iz angleščine Bookworms Maja Jelerčič Jesih      
slovenščina razredne učiteljice in učiteljica slovenščine

3. 4. 2024 (1.-7. r.)

28. 11. 2023 (8., 9. r.)

16. 1. 2024 (8., 9. r.) 16. 3. 2024 (8., 9. r.)
fizika Ljiljana Jankovič 14. 2. 2024 11. 4. 2024 18. 5. 2024
matematika Ljiljana Jankovič in razredne učiteljice 21. 3. 2024 4. 4. 2024 20. 4. 2024
zgodovina Anita Vrtin      
geografija Anita Vrtin      
biologija Jožica Medvešek Grobovšek 18. 10. 2023   1. 12. 2023
matemček Sanela Majstorović, Ivanka Šuštarič 10. 11. 2023   25. 11. 2023
kresnička Jožica Medvešek Grobovšek 9. 4. 2024    
logična pošast Sanela Majstorović, Ivanka Šuštarič 10. 5. 2024   25. 5. 2024
vesela šola Mojca Pavlinič 6. 3. 2024   10. 4. 2024
likovna umetnost Jasmina Strugar, razredne učiteljice      
nemščina Barbara Stuhne Vuk      
Bücherwurm, bralno tekmovanje Barbara Stuhne Vuk      
kemija Kristina Starešinič 15. 1. 2024 23. 3. 2024 11. 5. 2024
šport Srečko Dražumerič, Sanela Majstorović  


DOSEŽKI

2022/2023

logikaZLATO PRIZNANJE  – David Kopač (7. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
logikaBRONASTO PRIZNANJE NA REGIJSKEM TEKMOVANJU – Ajda Gešelj (8. r.), Katja Cerar (9. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
Evropa v šoliUVRSTITEV NA DRŽAVNI NIVO – David Migalič (2. r.); mentorica Mojca Pavlinič; Neža Špehar (6. r.), Zala Puhek (7. r.); mentorica Jasmina Strugar;
vesela šolaSREBRNO PRIZNANJE – Izidor Jesih (6. r.); mentorica Mojca Pavlinič;
vesela šolaUVRSTITEV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE – Sara Filip (7. r.), David Kopač (7. r.); mentorica Mojca Pavlinič;
odbojka2. MESTO NA OBČINSKEM TEKMOVANJU – starejše deklice; mentorica Sanela Majstorović;
matematikaSREBRNO VEGOVO PRIZNANJE – David Kopač (7. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
16. mednarodna kiparska kolonija mladihPRIZNANJE ZA NAJBOLJŠE LIKOVNO DELO V DELAVNICI MONTAŽNA PLASTIKA – Nina Stegne (7. r.); mentorica Jasmina Strugar;
matemčekSREBRNO PRIZNANJE – Urška Špehar (8. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
matemčekUVRSTITEV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE – Svit Kovaljev (1. r.), Lovro Jakofčič (1. r.), Klara Šmaljcelj (1. r.), Klara Simčič (1. r.), Lenart Oskar Vuk (1. r.), Jerca Težak (1. r.), Nuša Panjan (1. r.), Ema Kambič (1. r.), David Migalič (2. r.), Gea Lamut (3. r.); mentorica Sanela Majstorović;
matemčekUVRSTITEV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE (priznanje za sodelovanje) – Jakob Špehar (4. r.), Gal Kovaljev (5. r.), Neža Špehar (6. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
logična pošastUVRSTITEV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE – Rebeka Kopač (4. r.), Tanja Štrekelj (4. r.), Samo Željko (4. r.), Manca Težak (5. r.), Dominik Zajc (5. r.), Izidor Jesih (6. r.), David Kopač (7. r.), Urška Špehar (8. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
logična pošastUVRSTITEV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE – Svit Kovaljev (1. r.), Lovro Jakofčič (1. r.), Nadja Jesih (2. r.), Nadja Fink (3. r.); mentorica Sanela Majstorović;

2021/2022

geografijaZLATO PRIZNANJE  – Erazem Jesih; mentorica Anita Vrtin;
vesela šola – SREBRNO PRIZNANJE – David Kopač (6. r.); mentorica Mojca Pavlinič;
– slovenščina – SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE – Neža Sirk (. r.), Ema Markovič (9. r.) ; mentorica Nataša Podhostnik;
zeleni kviz UVRSTITEV MED 10 FINALISTOV – Manca Težak (4. r.), Leon Maj Kuretič (4. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
odbojka 1. MESTO NA OBČINSKEM TEKMOVANJU – mlajše deklice; mentorica Sanela Majstorović;
odbojka 3. MESTO NA PODROČNEM TEKMOVANJU – mlajše deklice; mentorica Sanela Majstorović;

angleščina SREBRNO PRIZNANJE – David Kopač (6. r.), Nik Pezdirc (6. r.); mentorica Maja Jelerčič Jesih;
matemček SREBRNO PRIZNANJE – Rebeka Kopač (3. r.); mentorica Sanela Majstorović;
logična pošast BISERNO PRIZNANJE + UVRSTITEV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE – Samo Željko (3. r.), Manca Težak (4. r.), David Kopač (6. r.); mentorica Sanela Majstorović;
natečaj ob 90-letnici izdaje pesniške zbirke Otona Župančiča Ciciban z ilustracijami Nikolaja Pirnata 3. NAGRADA ZA NAJBOLJŠE LIKOVNO DELO 1. TRIADE – David Migalič (1. r.); mentorici Sanela Majstorović in Ana Kočevar;
Otroški parlament UDELEŽBA NA NACIONALNEM OTROŠKEM PARLAMENTU – Julija Štefanič (9. r.); mentorica Anita Vrtin;

2020/2021

logika – SREBRNO PRIZNANJE  – Anej Bahor (9. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
vesela šola – SREBRNO PRIZNANJE – Izidor Jesih (4. r.); mentorica Mojca Pavlinič;
vesela šolaSREBRNO PRIZNANJE – Erazem Jesih (8. r.); mentorica Mojca Pavlinič;
– slovenščina – SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE – Ema Markovič (8. r.) ; mentorica Nataša Podhostnik;
Evropa v šoli – likovni natečaj 1. MESTO NA DRŽAVNEM NIVOJU – Anej Kobe (7. r.); mentorica Jasmina Strugar;
– Evropa v šoli – likovni natečaj – UVRSTITEV NA DRŽAVNI NIVO – Tjaša Davidović (6. r.); mentorica Jasmina Strugar;
– Evropa v šoli – likovni natečaj – UVRSTITEV NA DRŽAVNI NIVO – Julija Štefanič (8. r.); mentorica Jasmina Strugar;
fizika SREBRNO STEFANOVO PRIZNANJE – Erazem Jesih (8. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
matematika SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE – Klara Hudelja (9. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
logična pošast – SREBRNO PRIZNANJE – Samo Željko (2. r.); mentorica Sanela Majstorović;
Župančičeva frulica POHVALA ŽIRIJE – Neja Fink (4. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;

2019/2020

slovenščinaSREBRNO PRIZNANJE (1. mesto na regijskem tekmovanju) – Veronika Gorše (8. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
– slovenščina – SREBRNO PRIZNANJE (1. mesto na regijskem tekmovanju) – Leon Pavlinič (9. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
– slovenščina – ZLATO PRIZNANJE – Veronika Gorše (8. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
– slovenščina – ZLATO PRIZNANJE – Leon Pavlinič (9. r.) ; mentorica Nataša Podhostnik;
geografija – SREBRNO PRIZNANJE – Erazem Jesih (7. r.); mentorica Anita Vrtin;
– geografija – SREBRNO PRIZNANJE – Anej Bahor (8. r.) ; mentorica Anita Vrtin;
– zgodovina – SREBRNO PRIZNANJE – Anej Bahor (8. r.) ; mentorica Anita Vrtin;
– Evropa v šoli – likovni natečajUVRSTITEV NA DRŽAVNI NIVO* – Neža Koce (1. r.); mentorica Sanela Majstorović;
– Evropa v šoli – likovni natečaj– UVRSTITEV NA DRŽAVNI NIVO* – Tia Požek (5. r.); mentorica Sabina Lukežič;
– Evropa v šoli – likovni natečaj– UVRSTITEV NA DRŽAVNI NIVO* – Matic Mar (6. r.); mentorica Jasmina Strugar;
– Evropa v šoli – likovni natečaj– UVRSTITEV NA DRŽAVNI NIVO* – Ana Željko (7. r.); mentorica Jasmina Strugar;
– Evropa v šoli – likovni natečaj– UVRSTITEV NA DRŽAVNI NIVO* – Julija Štefanič (7. r.); mentorica Jasmina Strugar;
– matemček– SREBRNO PRIZNANJE – Jakob Špehar (1. r.); mentorica Sanela Majstorović;
– matemček– SREBRNO PRIZNANJE – Manca Težak (2. r.); mentorica Sanela Majstorović;
– matemček– SREBRNO PRIZNANJE – Leon Maj Kuretič (2. r.); mentorica Sanela Majstorović;
– matemček– SREBRNO PRIZNANJE – Izidor Jesih (3. r.); mentorica Sanela Majstorović;
– matemček– SREBRNO PRIZNANJE – David Kopač (4. r.); mentorica Sanela Majstorović;

* Tekmovanja zaradi epidemije COVID 19 ni bilo.


2018/2019

– matemček – SREBRNO PRIZNANJE – David Kopač (3. r.); mentorica Sabina Lukežič;
– matemček – SREBRNO PRIZNANJE – Žiga Šuster (2. r.); mentorica Sabina Lukežič;
– zgodovina – SREBRNO PRIZNANJE – Alja Deržaj (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
– slovenščina – SREBRNO PRIZNANJE – Leon Pavlinič (8. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
geografijaZLATO PRIZNANJE – Anej Bahor (7. r.); mentorica Anita Vrtin;
– geografija – SREBRNO PRIZNANJE – Žan Kobetič (8. r.); mentorica Anita Vrtin;
vesela šola – SREBRNO PRIZNANJE – Ema Markovič (6. r.); mentorica Mojca Pavlinič;
– vesela šola – SREBRNO PRIZNANJE – Erazem Jesih (6. r.); mentorica Mojca Pavlinič;
– 8. bienale otroške ilustracije – 2. MESTO V 2. TRIADI – REGIJSKO – Tina Simonič (6. r.); mentorica Jasmina Strugar;
– Evropa v šoli – likovni natečaj 3. MESTO – DRŽAVNO – Anej Kobe (5. r.); mentorica Jasmina Strugar;
– Evropa v šoli – likovni natečaj 2. MESTO – DRŽAVNO – Julija Štefanič (6. r.); mentorica Jasmina Strugar;
logična pošastSREBRNO PRIZNANJE – Manca Težak (1. r.); mentorica Sabina Lukežič;
– logična pošast – SREBRNO PRIZNANJE – Izidor Jesih (2. r.); mentorica Sabina Lukežič;
– logična pošast – SREBRNO PRIZNANJE – Katja Cerar (5. r.); mentorica Sabina Lukežič;
– logična pošast – SREBRNO PRIZNANJE – Ema Markovič (6. r.); mentorica Sabina Lukežič;
– logična pošast – SREBRNO PRIZNANJE – Anej Bahor (7. r.); mentorica Sabina Lukežič;
– logična pošast – SREBRNO PRIZNANJE – Leon Pavlinič (8. r.); mentorica Sabina Lukežič;
– mednarodni literarni natečaj Na krilih metulja in laboda – 2. MESTO – Veronika Gorše, Tea Ravnikar, Klementina Panjan (7. r.); mentorica Nataša Podhostnik;


2017/2018

matemčekSREBRNO PRIZNANJE – Anej Kobe (4. r.); mentorica Sabina Lukežič;
slovenščinaSREBRNO PRIZNANJE – Klara Markovič (9. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
mednarodni literarni natečaj2. MESTO – Nika Kuzma (9. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
računalniško tekmovanje BoberSREBRNO PRIZNANJE – Anej Bahor (6. r.); mentorica Sabina Lukežič;
matematikaSREBRNO VEGOVO PRIZNANJE – Klara Hudelja (6. r.), Leon Pavlinič (7. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
vesela šolaZLATO PRIZNANJE – Erazem Jesih (5. r.); mentorica Mojca Pavlinič;
vesela šolaSREBRNO PRIZNANJE – Klara Hudelja (6. r.), Klara Markovič (9. r.); mentorica Mojca Pavlinič;
Evropa v šoli2. MESTO – Anej Kobe (4. razred); mentorica Ivanka Šuštarič;
zgodovinaZLATO PRIZNANJE – Klara Markovič (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
zgodovinaSREBRNO PRIZNANJE – Klara Markovič (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
geografijaZLATO PRIZNANJE – Anej Bahor (6. r.); mentorica Anita Vrtin;
geografijaSREBRNO PRIZNANJE – Anej Bahor (6. r.), Nika Kuzma (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
judo1. MESTO – DRŽAVNO PRVENSTVO – Anja Puhek (3. r.); mentor Milan Šajnovič;
logična pošastZLATO PRIZNANJE – Anej Bahor (6. r.); mentorica Sabina Lukežič;
logična pošastSREBRNO PRIZNANJE – Nuša Alexandra Kočevar (1. r.), David Kopač (2. r.), Leon Pavlinič (7. r.); mentorica Sabina Lukežič;
mednarodni literarni natečaj Zaklad je tam, kjer so prijateljiPOSEBNA OMEMBA ŽIRIJE – Nika Kuzma in Klara Markovič (9. r.); mentorici Nataša Podhostnik in Jasmina Strugar


2016/2017

mednarodni literarni natečaj “Napiši najlepše pismo”1. MESTO V SLOVENIJI IN BRONASTA PLAKETA (3. MESTO NA SVETU) – Daša Bahor (9. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
logikaZLATO PRIZNANJE – Daša Bahor (9. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
zgodovinaSREBRNO PRIZNANJE – Daša Bahor (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
zgodovinaZLATO PRIZNANJE – Kevin Požek (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
biologijaSREBRNO PRIZNANJE – Daša Bahor (9. r.); mentorica Jožica Medvešek Grobovšek;
fizikaSREBRNO PRIZNANJE – Daša Bahor (9. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
slovenščinaZLATO PRIZNANJE – Daša Bahor (9. r.), Kevin Požek (9. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
slovenščinaSREBRNO PRIZNANJE – Klara Markovič (8. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
lokostrelstvoDRŽAVNA PRVAKINJA v kategoriji ukrivljen lok – Nastja Jakofčič (2. r.); mentorica Lili Grahek (LK Paradoks);
mladi raziskovalciZLATO PRIZNANJE – Daša Bahor (9. r.) in Kevin Požek (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
matematikaZLATO PRIZNANJE – Klara Hudelja (5. r.); mentorica Sabina Lukežič
matematikaSREBRNO PRIZNANJE – Kevin Tilen Kuretič (6. r.), Leon Pavlinič (6. r.), Kevin Požek (9. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
vesela šolaSREBRNO PRIZNANJE – Erazem Jesih (4. r.), Ema Markovič (4. r.), Veronika Gorše (5. r.), Klara Hudelja (5. r.), Klara Markovič (8. r.), Daša Bahor (9. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
angleščinaSREBRNO PRIZNANJE – Daša Bahor (9. r.); mentorica Julijana Turnšek Heij;
čebelarstvoSREBRNO PRIZNANJE – Urban Koce (4. r.), Žan Kobetič (6. r.), Nejc Šimec (8. r.), Mihael Matkovič (8. r.); mentorica Jožica Medvešek Grobovšek;
logična pošastSREBRNO PRIZNANJE – David Kopač (1. r.), Enej Panjan (2. r.), Nastja Jakofčič (3. r.),  Anej Bahor (5. r.), Leon Pavlinič (6. r.), Klara Markovič (8. r.),  mentorica Sabina Lukežič;
otroški parlamentUVRSTITEV NA REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT – Tilen Hudelja (8. r.); mentorica Silva Nagode;
otroški parlamentUVRSTITEV NA NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT – Kevin Požek (8. r.); mentorica Silva Nagode;
atletika1. MESTO NA PODROČNEM TEKMOVANJU – Kevin Požek (9. r.); mentor Srečko Dražumerič;
likovni natečaj Evropa v šoliUVRSTITEV NA DRŽAVNI NIVO – Lana Šašek Garantini (1. r.), Nika Kuzma (8. r.); mentorici Nada Klobučar in Jasmina Strugar;
nemščinaZLATO PRIZNANJE – Tilen Bebar (7. r.), Tim Gašperič (7. r.), Alja Deržaj (7. r.), Monika Puhek (7. r.), Nika Kuzma (8. r.), Klara Markovič (8. r.), Larisa Milek (8. r.), Tara Vranič (8. r.), Mojca Fink (9. r.), Matic Matkovič (9. r.); mentorica Mija Penca Vehovec;


2015/2016

matematikaSREBRNO VEGOVO PRIZNANJE – Leon Pavlinič (5. r.); mentorica Sabina Lukežič; Klara Markovič (7. r.), Daša Bahor (8. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
zgodovinaSREBRNO PRIZNANJE – Kevin Požek (8. r.), Nina Rogina (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
zgodovinaZLATO PRIZNANJE – Kevin Požek (8. r.); mentorica Anita Vrtin;
vesela šolaSREBRNO PRIZNANJE – Veronika Gorše (4. r.), Klara Hudelja (4. r.), Kevin Tilen Kuretič (5. r.), Leon Pavlinič (5. r.), Žan Kobetič (5. r.), Klara Markovič (7. r.), Daša Bahor (8. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
Evropa v šoli1. MESTO NA DRŽAVNEM LIKOVNEM NATEČAJU – Anej Kobe; mentorica Jasmina Strugar;
biologijaSREBRNO PROTEUSOVO PRIZNANJE – Kevin Požek (8. r.), Nina Rogina (9. r.); mentorica Jožica Medvešek Grobovšek;
čebelarski krožekSREBRNO ČEBELARSKO PRIZNANJE – Urban Koce (3. r.), Žan Kobetič (5. r.); mentorica Jožica Medvešek Grobovšek;
slovenščinaSREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE – Kevin Požek (8. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
slovenščinaZLATO CANKARJEVO PRIZNANJE – Kevin Požek (8. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
mednarodni literarni natečaj “Napiši najlepše pismo”1. MESTO V SLOVENIJI IN UVRSTITEV NA MEDNARODNO RAVEN V ŠVICI – Daša Bahor (8. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
šport1. MESTO NA MEDOBČINSKEM ATLETSKEM TEKMOVANJU (tek 1000 m) – Jani Kastelic (9. r.); mentor Srečko Dražumerič;
šport2. MESTO NA MEDOBČINSKEM ATLETSKEM TEKMOVANJU (tek 1000 m) – Matic Matkovič (8. r.); mentor Srečko Dražumerič;
šport2. MESTO NA MEDOBČINSKEM ATLETSKEM TEKMOVANJU (suvanje krogle) – Domen Rožman (9. r.); mentor Srečko Dražumerič;


2014/2015

logikaSREBRNO PRIZNANJE: Daša Bahor (7. r. ); mentorica Ljiljana Jankovič;
matematikaSREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Kevin Požek (7. r. ); mentorica Ljiljana Jankovič;
vesela šolaSREBRNO PRIZNANJE:  Žan Kobetič (4. r. ), Leon Pavlinič (4. r. ), Kevin Tilen Kuretič (4. r.), Tilen Hudelja (6. r.), Klara Markovič (6. r.), Kevin Požek (7. r. ); mentorica Ivanka Šuštarič;
vesela šolaZLATO PRIZNANJE: Daša Bahor (7. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
biologija SREBRNO PROTEUSOVO PRIZNANJE: Miha Babič (9. r.); mentorica Jožica Medvešek Grobovšek;
mladi čebelarji ZLATO PRIZNANJE: Tilen Hudelja, David Gorše (6. r.); mentorica Jožica Medvešek Grobovšek;
mladi čebelarjiSREBRNO PRIZNANJE: Nejc Šimec, Mihael Matkovič (6. r.); mentorica Jožica Medvešek Grobovšek;
slovenščinaSREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE: Nina Rogina (8. r.), Veronika Plut (9. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
zgodovina SREBRNO PRIZNANJE: Veronika Plut (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
geografija SREBRNO PRIZNANJE: Miha Babič (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
otroški parlament UVRSTITEV NA NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT V DRŽAVNEM ZBORU: Veronika Plut, Miha Babič (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
mladi raziskovalci Slovenije SREBRNO PRIZNANJE (raziskovalna naloga “Od nekdaj v Dragatušu pelo in plesalo se je”; področje etnologija): Daša Bahor (7. r.), Kaja Deržaj, Nina Bahor (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
likovni natečaj “Evropa v šoli” PRIZNANJE ZA UVRSTITEV NA DRŽAVNI NIVO: Mojca Fink (7. r.); mentorica Jasmina Strugar;
atletika PODROČNO TEKMOVANJE – 3. mesto; DRŽAVNO TEKMOVANJE – 13. mesto: Kevin Požek (7. r.); mentor Srečko Dražumerič;


2013/2014

logikaSREBRNO PRIZNANJE: Veronika Plut (8. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
matematikaSREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Kaja Metež (9. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
državno srečanje mladih zgodovinarjev Slovenije – raziskovalna naloga: Naših 50 let šole – ZLATO PRIZNANJE: Veronika Plut (8. r.), Eva Puhek (8. r.), Nastja Gorše (9. r.), Ana Štajdohar (9. r.), Kaja Metež (9. r.); mentorici Anita Vrtin in Nataša Medvešek;
zgodovinaSREBRNO PRIZNANJE: Veronika Plut (8. r.) in Ana Štajdohar (9. r.); mentorica Anita Vrtin;
vesela šolaSREBRNO PRIZNANJE: Tilen Hudelja (5. r.), Daša Bahor (6. r.), Eva Puhek (8. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
mladi čebelarji – SREBRNO PRIZNANJE: Nejc Šimec (5. r.), Tilen Hudelja (5. r.); mentorica Jožica Medvešek Grobovšek;
mladi čebelarjiZLATO PRIZNANJE: Ana Štajdohar (9. r.), Nastja Saje (9. r.); mentorica Jožica Medvešek Grobovšek;


2012/2013

slovenščinaSREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE: Luka Kuzma (9. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
matematikaSREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Kaja Metež (8. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
tekmovanje mladih ob svetovnem dnevu astme in alergijSREBRNO PRIZNANJE: Kaja Metež, Ana Štajdohar, Nastja Saje (8. r.); mentorica Jožica Medvešek Grobovšek;
geografijaSREBRNO PRIZNANJE: Eva Puhek (7. r.); mentorica Anita Vrtin;
Evropa v šoli – natečaj projektnih nalog1. mesto v Sloveniji: Luka Kuzma (9. r.), Špela Švajger (9. r.) in Tadej Žagar (9. r.) za projektno nalogo “Prvi koraki k učenju pravic evropskega državljana”; mentorica: Anita Vrtin;
vesela šolaZLATO PRIZNANJE: Daša Bahor (5. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
vesela šolaSREBRNO PRIZNANJE: Klara Markovič;, Tilen Hudelja (4. r.),Eva Puhek (7. r.), Ana Štajdohar (8. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
državni literarni natečaj “Naravne in druge nesreče – Potres” – Eva Puhek (7. r.);  njen spis “Morala sem pomagati” se je uvrstil med tri najboljša dela na tekmovanju (izmed 4000 prispelih spisov); mentorica Nataša Podhostnik;


2011/2012

mednarodni matematični kenguruSREBRNO PRIZNANJE: Kaja Metež; (7. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
slovenščinaSREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE: Nina Helena Basarac (9. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
državno srečanje mladih raziskovalcev SlovenijeSREBRNO PRIZNANJE: Luka Kuzma (8. r.) za raziskovalno nalogo »Prebivalci in Krajinski park Lahinja«; mentorici Nataša Podhostnik in Mojca Valenčak;
Evropa v šoli – natečaj projektnih nalog1. mesto v Sloveniji: Kaja Metež (7. r.), Ana Štajdohar (7. r.) in Nina Helena Basarac (9. r.) za projektno nalogo »Ni pomembna starost, ampak sodelovanje«; mentorici Nataša Podhostnik in Mojca Valenčak; za nagrado so dekleta dobila 6-dnevne počitnice v CŠOD Peca;
kiparska kolonija mladih Črnomelj
delavnica Les – 1. mesto: Aljaž Babič (9. r.),
delavnica Montažna plastika – 1. mesto: Nina Helena Basarac (9. r.),
skupna zmagovalka kiparske kolonije: Nina Helena Basarac (9. r.) za kiparski izdelek z naslovom “Pomagaj mi, dete, pomagaj mi, mama” je za nagrado šla na mednarodno kolonijo mladih v Ernestinovem na Hrvaškem; mentorica Jasmina Strugar;
vesela šolaZLATO PRIZNANJE in 1. mesto med učenci belokranjskih šol: Veronika Plut (6. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
slovenska bralna značkaZLATO PRIZNANJE (za 9 let branja): Nina Helena Basarac, Kristjan Rožman, Nejc Šuštarič (vsi 9. r.)
državno tekmovanje mladih Slovenskih čebelarjev SREBRNO PRIZNANJE: Nastja Saje in Ana Štajdohar (obe 7. r.); mentor Andrej Sitar.


2010/2011

slovenščinasrebrno Cankarjevo priznanje: Eva Metež (9. r.); mentorica Nataša Podhostnik;
matematikasrebrno Vegovo priznanje: Kristjan Panjan (9. r.); mentorica Ljiljana Jankovič;
angleščinasrebrno priznanje: Urška Gorše (9. r.); mentorica Julijana Turnšek-Heij;
mladi čebelarjisrebrno priznanje: Nastja Saje (6. r.) in Ana Štajdohar (6. r.); mentorja Andrej Sitar in Anita Vrtin;
atletika – občinsko tekmovanje: Kristjan Panjan (9. r.) tek na 60 m – 3. mesto; Dalia Gorše (6. r.) 60 m – 3. mesto; mentor Srečko Dražumerič;
vesela šolasrebrno priznanje: Eva Puhek (5. r.) in Nejc Šuštarič (8. r.); mentorica Ivanka Šuštarič;
tekmovanje mladih raziskovalcev Slovenijebronasto priznanje: Nina Helena Basarac (8. r.), Jan Gašperič (9. r.) in Kristjan Panjan (9. r.);  za raziskovalno nalogo Rumen karton za biognojevko; mentorici Nataša Podhostnik in Anita Vrtin;
literarni natečaj Z domišljijo na potep2. mesto po izboru glasovalcev in 4. mesto po izboru strokovne komisije: Katarina Pejčič (9. r.); njena zgodba Trnova pot ljubezni je izšla v samostojni knjigi. Prav tako je Katarina Pejčič prejela 3. nagrado na literarnem natečaju v okviru Jurjevanja z naslovom “Al’ je kaj trden ta vaš most?”. Učenka Nina Helena Basarac je sodelovala na literarnem natečaju Knjiga, ki je spremenila/zaznamovala moje življenje. Izšla je v zborniku Ptice sanj. Obema učenkama je bila mentorica Nataša Podhostnik;
Jurjevanje – likovni natečaj2. nagrada: Katja Gorše (4. r.); njena mentorica je bila Jasmina Strugar;
Evropa v šoli – likovni natečaj2. mesto v Sloveniji (1. triada): Tim Bukovec Kralj (2. r.); mentorici Mojca Pavlinič in Jasmina Strugar;
Evropa v šoli – natečaj projektnih nalog1. mesto v Sloveniji: Luka Kuzma, Tadej Žagar in Špela Švajger, učenci 7. razreda, za svojo projektno nalogo Lepo je učiti mlajše.  Njihovi mentorici sta bili Nataša Podhostnik in Anita Vrtin. Z istim projektom so se prijavili tudi na natečaj Mladinskega sveta Slovenije. Predsednik RS dr. Danilo Türk jih je povabil na slovesno zaključno prireditev, ki se je odvila na Brdu pri Kranju.

(Skupno obiskov 1.716 , današnjih obiskov: 1)
PRILAGODI VIDEZ STRANI