IZDELAVA IN UPORABA GLASBIL IZ RECIKLIRANEGA MATERIALA

Pri pouku smo se učili o različnih glasbilih. Poimenovali smo jih, jih uvrščali v skupine, nato pa smo še sami izdelali svoja lastna glasbila iz recikliranega materiala. Z glasbili smo nato igrali, tako da smo ritmizirali na dano pesem, zraven peli, nato pa še s fonomimiko kazali višine tonov na svojem telesu.
Opazovali smo različnost instrumentov. Med njimi je bilo največ takšnih, ki so uprizarjali boben ali brenkalo.

Učenci 4. r.

PRILAGODI VIDEZ STRANI