Tehniški dan – Robotika v 4. in 5. razredu

V četrtek 26. januarja 2023 smo imeli robotiko. Najprej smo se razdelili v pare in je vsak par dobil en računalnik in miško. Kliknili smo na aplikacijo Scratch 3 in nam je učiteljica programa povedala, kaj bomo naredili. Pripravili smo osnovno igrico. Učiteljica nam je razlagala in pokazala, kaj naredimo, najprej smo izbrali ikono snežaka. Ko smo imeli dva snežaka, smo si še izbrali sneženo ozadje. Najprej smo dali snežakoma ime, jaz in moj sošolec Dominik sva dala prvemu snežaku ime igralec 1 in ga poljubno pobarvala, drugega sva imenovala računalnik. Prvega snežaka igralca 1 smo postavili na levi rob drugega snežaka, računalnik pa sva postavili na desni rob.
Potem smo izbrali zvok, da ko se igra začne, se sproži izbran zvok. Izbrali smo si predmet in ga postavili na igralca 1. Dali smo komando, da se igralec 1 premika gor in dol, potem smo pa še, da se še snežak računalnik premika gor in dol. Potem smo nastavili, da ko kliknemo na zeleno zastavo, igralec 1 klikne na črko s, da se igra začne in predmet vrže v snežaka računalnik. 
Po tej opravljeni nalogi smo imeli odmor in malico. 
Po malici smo šli na lego kocke. Odprli smo aplikacijo, da smo lahko zlagali po navodilih.  V parih smo bili po dva, vsak je rešil en primer po navodilu. Imeli smo navadne kocke, baterijo, senzor in kolesa. Zložili smo robota, ki je na vrvi vlekel kocke, drugi pa je bil formula. Na računalniku smo nastavili, kako bo šel robot hitro in da ko je kakšen predmet pred robotom, da ga senzor zazna in se robot ustavi. 
Preživeli smo še en poučen dan o programiranju. (Jan Vranič, 5. r.)

Danes, dne 26. 1. 2023 smo imeli učenci 4. in 5. razred tehniški dan na temo robotika. Imeli smo dve učiteljici. Sprememba dneva je bila tudi to, da 1. šolska ura ni trajala 45 min ampak 1 uro oz. 60 min, tako kot ostale ure.
Prvi 2 uri smo se učili programirati na “SCRACH-u”, katero je bilo kar zabavno. Tam smo naredili “igrico”,  pri kateri smo morali zadeti snežaka z žogo oz. predmetu, ki smo si ga sami izbrali. To smo delali 2 uri.
Sledila je malica. Po 3. uri smo imeli še 3. in 4. uro, pri kateri smo sestavljali razne robote.
Bilo je zelo zabavno. (Nika Gešelj, 5. r.)

V četrtek, 26. 1. 2023, smo imeli učenci 5. razreda tehniški dan z naslovom – ROBOTIKA. Prvi dve uri smo na računalnikih
ustvarili igrico po navodilih predavateljice Maruše. Igrica je bila namenjena letnemu času. Programirali smo jo tako, da sta se dva snežena moža kepala in tako smo lahko nabirali točke. Ob koncu druge ure pa smo lahko prosto igrali ustvarjene igre in si za vsak zadetek lahko povečali število pridobljenih točk.
Naslednji dve uri sta bili pa namenjeni sestavi in programiranju robotkov iz lego kock. Najprej je vsak par dobil zaboj kock in baterij. Predavateljica Tamara, ki je bila pri dejavnosti z nami, nam je razložila, kje najdemo navodila za izdelavo robota. Pričeli smo z delom in kmalu so bili vsi robotki sestavljeni. Nato nam je Tamara razložila še postopek računalniške naloge programiranja robotkov. Ko smo robotku na računalniku naredili ukaze njegove poti, se je robotek po naših navodilih začel premikati po poti. Ko smo se naveličali robotkov, smo lahko pričeli sestavljati formulo. Na podoben način kot tudi robotku smo naredili želeno pot, ki jo je za tem opravila formula. Kdor je želel, si je formulo na koncu lahko preoblikoval po svoje.
Sestavljanje robotkov in ustvarjanje igric mi je bilo zelo všeč. Tudi doma bi si želela imeti program za sestavljanje robotkov. (Manca Težak, 5. r.)

V četrtek 26.01.2023 smo učenci petega razreda imeli tehnični dan na temo ROBOTIKA. V prvih dveh urah smo izdelovali igrico, pri tem nas je vodila mentorica Maruša. Igrico smo izdelovali na Scrash 3.
V naslednjih dveh urah smo se razdelili v pare, vsak par je dobil en komplet za izdelovanje. Na računalniku smo izdelali program, da se je robot lahko premikal. Robot je bil sestavljen iz lego kock in imel je še baterijo, ki je poganjala motor. Mentorica Tamara nam je lepo razložila, kje najdemo navodila in pokazala, kako se kaj sprogramira. 
Bilo mi je zelo lepo, zabavno in poučno.  (Nejc Kuzma, 5. r.)

Danes 26. 1. 2023 smo učenci petega razreda imeli tehniški dan. Ukvarjali smo se z robotiko. Prvi dve uri smo se ukvarjali z izdelavo igrice. Postopek izdelovanja je bil zanimiv. Preostali čas smo porabili na gradnji z lego kockami. Uporabljali smo tudi motorček in podobne stvari. Na začetku smo naredili vozilo, ki lahko vleče kocke.
Druga stvar, ki smo jo izdelali, je bila formula. Pri gradnji vozil je tudi bil potreben računalnik. Z njim smo programirali premikanje vozil.
Cel dan je bil zelo zanimiv. Uporabljali smo raznolike materiale. Želel bi, da bi bilo več podobnih dnevov v prihodnosti. (Jaša Perc, 5. r.)

Danes smo učenci 5. razreda OŠ Dragatuš imeli tehniški dan. Ko smo prišli v šolo, smo še malo počakali. Prišli sta dve gospe, ki sta nas poučili o programiranju.  Najprej smo programirali na Scratch 3. Drugi dve uri smo iz posebnih lego kock sestavljali robote in jih programirali. Imel sem se dobro in bilo je tudi zelo zanimivo. (Luka Žunič, 5. r.)

Danes, 26. 1. 2023, smo učenci 5. razreda imeli tehniški dan – robotiko. Prve dve ure smo na računalnikih naredili svojo igrico. Ustvarili smo dva snežaka. En snežak je imel kepo, drugi snežak pa se mu je moral odmakniti, da ga prvi snežak ni zadel. Dodali smo tudi zvok, ki se je predvajal, ko si dobil točko. Na koncu smo seveda igrico lahko igrali.
Po malici smo pa sestavljali robotke iz legokock. Začeli smo tako, da nam je voditeljica razdelila škatle, v kateri so bile legokocke in baterija. Seveda nam je še prej pokazala, kaj in kako bomo to naredili. In smo začeli delati. Bili smo v parih in vsak je naredil eno poglavje. Ko so bili robotki zloženi, smo jih še povezali in sestavili kam, bodo šli in čas je bil, da jih preizkusimo. Igrali smo se z njimi in sestavljali nove poti. To smo delali kar tri ure in je bi že čas, da jih razstavimo in pospravimo.
Ko smo jih pospravili, smo se poslovili in odšli domov. Ta dan mi je bil zelo lep in ga bi rada ponovila. (Tia Tomažič, 5. r.)

26. 1. 2023 Smo učenci petega razreda imeli tehniški dan. Prvo uro smo začeli kasneje kot ponavadi, zato ker smo morali počakati predavateljici. Prvo uro smo namenili uvodu v tehniški dan in poučitvi o programiranju igric na scranchu.
Drugo uro smo se še sami preizkusili v izdelavi igrice. Naredili smo igrico, v kateri je snežak metal v snežaka kepo in vsakič, ko je kepa zadela snežaka, si dobil točko. Ko smo to naredili, smo lahko dodali še različne zvoke (ko npr. dobiš točko ali ko začneš igro). Šli smo nekaj minut ven na sneg. Po tem sta nas čakali še dve ure robotike. Po kratkem uvodu smo se takoj lotili dela. Najprej smo naredili robot, ki je vlekel kos kocke. Potem smo se lotili izdelave formule, da smo si vgradili senzor, ki je zaznal predmet in se pred njim ustavil. Tisti, ki so bili bolj spretni, so lahko formulo preoblikovali po svoje ali jo naredili hitrejšo. 
Tako se je ta dan končal. Želim si več takšnih dni. (Gal Kovaljev, 5. r.)

26. 1. 2023 smo imeli učenci petega razreda tehniški dan. Tema je bila robotika. Prvi dve ure smo na računalnikih naredili igrico. Igrica je bila o dveh snežakih, da enega mi premikamo, drugi pa se sam. Mogli smo ga udarit s predmetom in smo dobivali točke.
Naslednji dve uri sta bili povezani z lego kockami. Vsak par je dobil en zaboj lego kock. Tamara, ki je bila z nami, je povedala in razložila navodila. Morali smo narediti prvo vozilo, potem pa še nastavit senzorje, motor in baterijo. Pri tem nam je pomagal računalnik, ker smo mogli programirati, kako se bo vozilo premikalo. Ko smo naredili vsa vozila, smo jih preizkusili, če delujejo. Če nam ni delala, nam je Tamara pomagala pri napakah, ki smo jin naredili. Drugo vozilo, ki smo jo mogli narediti, je bila formula, ki ni bila bolj zahtevnejša za mene. Tudi pri programiranju smo mogli povezat računalnik z baterijo, če ne se ne bi moglo vozilo premikat. Na koncu smo si lahko prenovili.
Sestavljanje robotkov mi ni bilo tako zabavno, ampak ustvarjanje ali programiranje igric mi je bilo zelo zabavno. Upam, da bomo imeli še takšnih tehniških dni v prihodnosti. (Dominik Zajc, 5. r.)

V četrtek, 26. 1. 2023, smo imeli učence 5. in 4. razreda tehnični dan. Imeli smo robotiko. Prvo in drugo uro smo imeli računalnike ter smo si s pomočjo  Maruše, ki je bila naša učiteljica, naredili igro, ki smo jo tudi z veseljem igrali. 
Nato smo pojedli malico.
Nato je k nam prišla nova učiteljica, ki ji je ime Tamara. Najprej nam je razložila, kaj bomo delali, nato pa smo še samo poskusili v gradnji robotov, v kateri smo dali baterijo in senzor. Sprogramirali smo, da se je robot premaknil. 
Bilo je zabavno in upam, da bo še več takih dni dejavnosti. (Tamara Šašek Garantini, 5. r.)

26. 1. 2023 so imeli OŠ komandanta Staneta Dragatuš 5. razred tehniški dan robotike. Najprej smo se vsi skupaj zbrali. Začeli smo s prvim projektom, ki je bil računalniška igrica, za katero smo porabili dve uri. Pri izdelavi igrice smo uporabili aplikacijo z imenom Scratch 3. V igrici se dva snežaka obmetavata s kepami. Potem smo imeli malico, ker ta dan nismo imeli rekreativnega odmora in smo šli ven, kjer smo se igrali na snegu.
Pri drugem projektu smo sestavljali robotke, ki smo jih programirali z aplikacijo, katera prenaša ukaze na robote. Na tem mestu smo zaključili naš tehniški dan.
Ta tehniški dan mi je bil v 5. razredu do zdaj najbolj všeč. (Leon Maj Kuretič, 5. r.)

V četrtek, 26. 1. 2023, smo imeli tehniški dan na temo Robotika. Najprej smo zlagali robotke, potem pa smo imeli programiranje.
Zelo mi je bilo všeč, ko smo programirali. Bilo nam je zelo lepo z mentoricama Marušo in Tamaro. (Jakob Špehar, 4. r.)

Zjutraj, ob prihodu v šolo, sem bil zelo radoveden, kaj bomo danes delali. V razred smo dobili lego kocke in se z njimi poigrali. Hitro je bil čas za malico in tudi konec kock. Po malici smo dobili računalniške zgodbe, ki smo jih ustvarjali na računalnik. Zgodbe smo tudi programirali. Hitro je prišel konec.
Današnji dan mi bo ostal v spominu. (Matic Črnič, 4. r.)

Danes, 26. 1. 2023, smo v paru naredili dva robotka, ki sta se premikala. Vsak robotek je imel baterijo in motorček. Usmerjati jih je bilo težje, kot pa sestaviti. Z drugo učiteljico pa smo naredili vsak svojo igrico. V moji in Matičevi so bili: pol človek pol konj, košarkar, snežak in košarkarska žoga. Sami smo si lahko izbrali tudi ozadje na igrici. Midva sva imela košarkarsko igrišče, vesolje in severni tečaj. (Tanja Štrekelj, 4. r.)

V četrtek, 26. januarja 2023, smo imeli tehniški dan Robotika. Na začetku smo imeli kratko predavanje o programu. Zložili smo mlin in nekakšen avto. Potem smo ga lahko malo po svoje preuredili. Naslednjo uro smo programirali igrice.
Ta dan mi je bil zelo všeč. (Lovro Vuk, 4. r.)

26. 1. 2023 sta k nam prišli Maruša in Tamara ter izvedli tehniški dan Robotika. Najprej smo s Tamaro zlagali lego robotke, z Marušo pa smo programirali svojo igrico. Po vsaki uri smo imeli od 5 do 10 minut pavze. Šli smo tudi ven.
Zelo mi je bilo všeč. Komaj čakam na naslednji tehniški dan. (Rebeka Kopač, 4. r.)

V četrtek, 26. 1. 2023, smo imeli tehniški dan z naslovom Robotika. Na začetku smo iz lego kock po navodilih izdelali robotka. Preko računalnika smo ga programirali. Po malici smo programirali igrico. Nato smo šli ven, da ne bomo predolgo na računalnikih. Ko smo prišli nazaj noter, smo nadaljevali s programiranjem igrice. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo izdelali in programirali robota.
Ta dan mi je bil zelo lep in zanimiv. (Neža Koce, 4. r.)

Ko sem prišla v šolo, so bili že v razredu učiteljica, Samo in Tanja. Kasneje so prišli še drugi sošolci. Na učiteljici, ki sta izvedli tehniški dan, smo še malo počakali. Naš razred je najprej imela Tamara, peti razred pa Maruša.. Razdelila nam je računalnike in lego kocke ter nam razložila, kako moramo sestaviti robotka. Sestavili smo dva. Drugega smo kasneje lahko preuredili po svoje. Delali smo v parih. Jaz sem bila z Niko. Sledila je malica. Po malici smo bili malo zunaj, potem pa nas je prevzela učiteljica Maruša. Z njo smo programirali igrico na računalniku.
Ta dan mi je bil zelo všeč. (Neja Dajčman, 4. r.)

PRILAGODI VIDEZ STRANI