Teden pisanja z roko 2023 na OŠ Dragatuš

Teden pisanja z roko 2023 je na naši šoli potekal med 23. in 27. januarjem 2023. Letos ima nosilno temo Mislim tiho, pišem počasi oziroma izpostavljeno regijo, Prekmurje.

V društvu Pišem z roko so predlagali, da pri vseh dejavnostih otroke spodbujamo k razmišljanju o počasnosti in dobrobitih le-te. Današnji način življenja namreč v ospredje postavlja hitrost in obilje, zato se od te odmikamo, vendar zadovoljstvo prinašata prav počasnost ter umirjenost. Naj denimo opazujejo svojo pisavo v različnih razpoloženjskih stanjih, primerjajo kakovost del v času umirjenosti s tistimi, ki so jih ustvarili v času hitenja itn.

V  Tednu 2023 smo spodbujali čitljivo in tekoče pisanje z roko, četudi smo pisali počasneje. Skrbno smo oblikovali in povezovali črke. Vemo, da nekateri pišejo le še s tiskanimi črkami, a smo se v Tednu 2023 trudili pisati s pisanimi črkami, tako malimi kot velikimi.

Učenci in razredniki so napisali  svoje razmišljanje (kratek sestavek) o hitrosti/počasnosti življenja ljudi in obilju.

Kaj so napisali, si oglejte in preberite v galeriji. Pri marsikaterem učenčevem razmišljanju se boste odrasli zamislili in osupljivo dojeli, kako odraslo razmišljajo naši otroci.

PRILAGODI VIDEZ STRANI