Tehniški dan – izdelava praktičnega izdelka – zmaj

Najprej smo vsi prišli v šolo in se skupaj zbrali. Nato nam je učiteljica pokazala, kaj bomo danes delali.

Na začetku smo si ogledali video, v katerem je bil načrt našega izdelka. Ta izdelek je bil zmaj. Prvi 2 uri sta kar hitro minili, a smo kar veliko naredili. Kot vsakič imamo po drugi šolski uri malico. Ko smo pojedli, smo se spravili nazaj na delo. Nekaterim je šlo odlično, nekaterim pa malo slabše. Kmalu za tem pa je prišel rekreativni odmor oziroma največji odmor. Med odmorom smo se kepali 4. r. proti 5. r. Bilo je zabavno. Po glavnem odmoru so počasi nekateri svoj izdelek že izdelali.
Ko smo vsi izdelali zmaje, nam je učiteljica ocenila in ocena je šla v redovalnico. Vsi skupaj smo se poslikali z našimi zmaji. Tako je bilo konec šolskega dne. (Leon Maj Kuretič)

Ko smo danes prišli v šolo, nam je učiteljica Sabina najprej pokazala posnetek postopka izdelave. Potem smo začeli izdelovati zmaja. Vsi smo izdelek izdelali do konca in ocene so bile tudi dobre.  (Luka Žunič)

23. 01. 2023 smo učenci petega razreda imeli tehniški dan, izdelovali smo zmaja. Prvo uro nam je učiteljica razložila potek dela in načrt zmaja. Potem smo se še sami lotili dela. Čez eno uro je bila malica, po malici smo se odpravili nazaj na delo. Ko je minila še ena ura, je bil rekreativni odmor. Po odmoru smo delali še dve uri. Ker smo vsi tako spretni, smo končali predčasno, nato je učiteljica izdelke ocenila. Po ocenjevanju smo se odpravili v šolo, kjer smo imeli še šport. Tako se je ta dan končal. Želim si še več takšnih dni. (Gal Kovaljev)

 

Danes, 23. 01. 2023, smo imeli tehniški dan. Izdelovali smo letečega zmaja. Imeli smo pet šolskih ur časa. Najprej smo si pripravili pripomočke in material. Začeli smo izdelovati zmaja. Vmes smo imeli odmore. Med rekreativnim odmorom smo se kepali. Po odmorom smo dokončali zmaja. Na koncu smo bili ocenjeni.
Cel dan se mi je zdel zelo zanimiv. V prihodnosti želim še več podobnih dni. (Jaša Perc)

 

Danes smo imeli tehnični dan. Prvo uro smo gledali posnetek, kako bomo izdelali zmaja. Drugo uro smo začeli izdelovati zmaja. Tretjo uro smo eni že napeli vrvico, katera drži tanjši polivinil. Četrto uro smo zmaja že skoraj izdelali, peto uro pa dokončali ter ga tudi lepo ilustrirali. Ob koncu pete ure je učiteljica ocenila zmaje. Šesto uro smo imeli šport, pri katerem smo igrali med dvema ognjema. (Vid Špehar)

 

V ponedeljek, 23.1.2023, smo imeli tehniški dan. Izdelovali smo zmaja. V šolo smo morali prinest olfa nož, škarje in puščico. Za izdelavo smo potrebovali eno dolgo palico in eno malo, folijo, alkoholni flomaster, ostre škarje, olfa nož, vrvico in lepilo. Izdelovanje zmaja je bila zelo zanimivo. Imel sem se lepo. (Nejc Kuzma)

 

V ponedeljek, 23. 1. 2023, smo imeli učenci 5. razreda tehniški dan z naslovom – IZDELAVA ZMAJA. Izdela smo zmaja, ki lahko leti ob vetrovnem vremenu. Začeli smo tako, da nam je učiteljica pokazala posnetek o izdelavi in nam razložila postopek dela. Najprej smo dve palčki (eno večjo, drugo manjšo) postavili križno. Nato smo ob robovih palčk povezali vrvico, da je ogrodje dobilo obliko zmaja. Potem smo ogrodje oblekli v veliko vrečko, da bo zmaj lahko prosto letel. Na koncu smo mu dodali še rep in ga poljubno okrasili. Dejavnost mi je bila všeč in komaj čakam na pomladno vetrovno vreme, da zmaja prvič preizkusim na domačem vrtu. (Manca Težak)

 

V ponedeljek, 23.1. 2023, smo imeli učenci 5. razreda tehnični dan. Izdelovali smo letečega zmaja, vendar ga na žalost nismo mogli preizkusiti, ker zunaj ni bilo vetra za spuščanje. Ampak je bilo vseeno zabavno izdelovanje zmaja. (Tamara Šašek Garantini)

 

Danes, 23. 1. 2023 smo imeli učenci 5. r. tehniški dan. Izdelovali smo zmaje. Učiteljica nam je predvajala video, kako se naredi zmaja, nato smo začeli z izdelavo. Ko so minile tri šolske ure smo imeli rekreativni odmor. Bili smo zunaj in smo se kepali. Ko smo prišli noter smo bili vsi mokri, zato smo se preoblekli. Potem smo nadaljevali z izdelovanjem zmaja, na koncu je učiteljica izdelek tudi ocenila. Ocene so bile dobre. (Žan Puhek)

 

Danes, 23. 1. 2023, smo imeli petošolci tehniški dan. Delali smo zmaja. Dobili smo dolgo in kratko palico. Na dolgih smo na obeh straneh namerili 1 cm od roba in si to označili. Tam smo naredili zareze. Potem smo označili še sredino male palice. Malo palico smo prenesli na veliko in si to označili. Potem smo na označenih delih palici zlepili. V zareze smo okoli ovili vrvico na vseh štirih mestih in jo zategnili. Ko smo to naredili, smo ta del položili na folijo, ki smo jo odrezali malo širše od površine zmaja. Tistih 5 cm folije, kar je gledalo ven, smo na vseh 4 koncih prepognili navznoter čez vrvico in s selotejpom zlepili. Na zmaju smo na zgornjih treh ogliščih zavezali vrv – naredili smo vozel, iz katerega je gledala daljša vrvica ven – to je vrv, za katero bomo držali, ko bomo zmaja spuščali na vetru. Naredili smo še rep, tako da smo na spodnje oglišče zmaja zavezali še eno vrvico, nanjo pa nanizali nekaj pravokotnih oblik folije in ko smo to zavezali, je bilo videti kot mašnica. Zmaja smo še porisali. Imeli smo še šport in tako se je dan končal. Imel sem se lepo. (Gašper Simčič)

 

V ponedeljek 23. januarja 2023 smo imeli tehnični dan. Izdelali smo zmaja. Najprej smo v šoli prejeli navodila, nato sta nam zadolžena učenca razdelila škatle, v kateri je bila folija in lepilni trak, nato še leseni palčki, ena dolga, druga kratka. Na kratki palčki smo si označili polovico, na dolgi palčki smo označili polovico kratke palčke. Vsaki palčki smo na vseh robih izrezali zarezo z olfa nožem v obliki črke v. Kratko palčko smo na označen del velike palčke prilepili in zvezali z vrvico. Na vsakem robu smo ovili vrvico dvakrat in jo napeli do drugega roba, tako smo naredili dvakrat. Vzeli smo folijo in jo položili na tla. Položili smo palčke na folijo in z ravnilom označili 5 ali 6 cm od palčk na foliji. Po označenih delih smo narisali črte ter jih izrezali. Palčke smo položili na izrezano folijo, na vsakem robu smo folijo prepognili in jo zalepili z lepilnim trakom. Prve tri robove smo zavezali in vse tri vrvi zvezali in navezali vrvico dolgo 5 ali 6 m. Zmaju smo še na spodnjem robu naredili rep z ostanki folije.

Komaj čakam prvega vetrovnega dne, da bom preizkusil svojega zmaja, za katerega upam, da bo najbolj letel. (Jan Vranič)

 

Danes smo imeli učenci 5. r. tehniški dan. Ko smo prišli v šolo, nam je učiteljica pokazala posnetek o izdelavi zmaja. Začeli smo ga delati. Učiteljica nam je razdelila palčke, mi pa smo si pripravili škatlo, v kateri imamo pripomočke. Minili sta 2 uri in čas je bil za malico. 3. uro smo še delali. Po tej uri smo se šli ven kepat. Ko smo se nakepali, je bil čas, da počasi to zaključimo in to smo tudi storili. 5. šolsko uro je učiteljica ocenila izdelke. Veliko nas je dobilo oceno 5. Na koncu smo se poslikali in 6. uro odšli na šport. Meni je bil dan zelo lep. (Tia Tomažič)

 

Danes 14. 1. 2023 smo imeli učenci 5. r. tehniški dan. Začeli smo tako, da smo si pripravili material in pripomočke za izdelavo zmaja. Vzeli smo veliko in kratko leseno palčko, na obe smo odmerili od roba 1 cm. Na ta 1 cm smo naredili zareze in ko smo zareze naredili na vseh robovih obeh palčk, smo palčki zalepili tako, da smo označeno sredino na majhni palčki prenesli na večjo. Zavezali smo jo, da bo bolj vodoravna, hkrati pa smo ju morali učvrstiti, da se ne bi premikali. Ko se je vse zlepilo in bilo zvezano, smo dodali vrvice med zareze na oglišča zmaja in jih ovili dvakrat. Nato smo nagnili zmaja na folijo in odmerili folijo 5 cm širše od površine zmaja. To smo naredili na vseh vogalih. Potem smo narisali z ravnilom od ene označene točke do druge točke. Nato smo izrezali obliko, ki smo jo narisali. Ko smo to vse izrezali, smo dodali folijo in jo po robovih polepili. Na koncu smo pričvrstili še vrv na gornje oglišče zmaja, kjer bomo zmaja držali. Zakonec smo zmaju naredili še rep tako da smo iz manjših pravokotnikov folije izdelali pentlje in te zavozlali.

Ta dan je bil zelo zabaven in poučen. Upam, da bo takih dni več. Se že veselim naslednjega tehničnega dne. (Dominik Zajc)

 

Danes, v ponedeljek, 23. 1. 2023, smo izdelovali zmaja. Vsem je bila ta naloga težka, a hkrati zabavna. Med seboj smo si tudi pomagali, si pridržali ali drug drugemu svetovali. Najtežje je bilo zlepiti palčke, saj lepilo niti po 10 minutah ni držalo, mi pa smo ju morali že zvezati. Pri delanju vozlov okoli palčk smo vsi imeli težave. Kljub vsemu so bile ocene na koncu vse dobre. (Nejc Kobetič)

 

Danes, 23. 1. 2023, smo učenci 5. r. imeli tehniški dan. Iz naravoslovne škatle smo vzeli pripomočke in se pripravili na izdelovanje vetrnega zmaja. Pogledali smo navodila za sestavo, potem pa začeli delati. Po 2. uri smo imeli malico, po 3. pa rekreativni odmor. Dve šolski uri sta minili zelo hitro. Učiteljica nas je fotografirala – posebej po korakih dela, na koncu pa skupaj, da smo dobili skupinsko sliko vseh zmajev. Imeli smo še 6. šolsko uro po urniku – šport in tako se je naš dan zaključil.

Meni je bil dan zelo všeč. Upam, da bo tako ustvarjalnih dni tudi v prihodnosti še. (Nika Gešelj)

PRILAGODI VIDEZ STRANI